Miami Dade College Logo
leftgradientRègleman sou Atandans:

  • Etidyan yo dwe notifye profesè ak konseye yo lè yo absan.
  • Si yon etidyan manke yon klas li responsab pou tout devwa lè li retounen.
  • Apre twa absans konsekitif san notifikasyon, pwogram nan va retire etidyan nan klas la.
Règleman lè ou kite:  Si yon etidyan kite yon klas de fwa, li pa kapab re-anrejistre. Sèlman nan yon ka especial ke direktè pwogram  nan apwouve , ke yon eksepsyon ka konsidere.


Back to REVEST Home Page

Back to REVEST Creole Page

Program Services
Other Services
Policies
 


MDC Home | Current Students - MyMDC | Employees | Retirees | Business Opportunities | Alumni & Donors | Help & Support | Contact Us
Copyright © Miami Dade College | Privacy Policy | Consumer Information | Equal Opportunity Programs/ADA | Jobs at MDC | Site Feedback | Regional Accreditation
Back to Top
MDC Home About MDC Academics Admissions Financial Aid Current Students - MyMDC Employees Events News